BENT U NIET TEVREDEN??

Wij leggen U graag uit, hoe U hiermee om kan gaan.

Interne regeling


Gelukkig komt het niet vaak voor, maar het kan onverhoopt altijd gebeuren, dat een patiënt niet tevreden is over,  hetzij de behandeling, de rekening, hoe er met U omgegaan wordt, etc.
Wij waarderen het, indien U ons personeel hierover rechtstreeks aanspreekt, zodat hij/zij kan ingaan op uw ontevredenheid.

Indien U daarna nog steeds niet tevreden bent, hebben wij een klachten functionaris. Dit is onze directeur dhr. Frans Vroomans. Hij is altijd aanspreekbaar (soms op afspraak) en zal zo objectief mogelijk met uw klacht omgaan. Hij zal uw klacht registreren, onderzoeken en indien mogelijk oplossen. Een korte doorlooptijd van uw klacht wordt nagestreefd, doch uiterlijk binnen drie weken kunt U schriftelijk antwoord verwachten.

Indien U hierna van mening bent, dat onze klachten functionaris U geen wenselijke oplossing c.q. uitleg biedt, is de tandarts aangesloten bij de klachtenregeling van de K.N.M.T.


Klachtenregeling K.N.M.T.


Alleen en uitsluitend indien U er op bovenstaande manier niet rechtstreeks uitkomt, kunt U een klacht indienen bij de K.N.M.T. Deze heeft hiervoor een speciale klachtenregeling, waarbij uw tandarts aangesloten is. Door op onderstaande button te drukken, komt U rechtstreeks op de betreffende site van de K.N.M.T., waarin de klachtenregeling uitgelegd wordt. Deze regeling is kosteloos.


Site KNMTReglement klachten KNMT

(c) Tandartsenpraktijk Kieskeurig - Dé Tandarts voor Breda