CORONA, WANNEER WEL EN WANNEER NIET NAAR DE TANDARTS

Wij proberen altijd al en vooral nu een veilige omgeving voor onze patienten te bewerkstelligen. Daarom volgen wij de Leidraad Mondzorg Corona en moeten wij een triage maken voor onze patienten.
Volg onderstaande vragenlijst en bepaal of U wel of niet een afspraak bij de tandarts kunt maken. Bij verdere vragen en bij twijfel kunt U telefoneren met onze assistente : 076 – 8891910.

VOLG DE VRAGENLIJST


Heeft U klachten, die kunnen wijzen op Corona, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts(>38C) plotseling reuk- en/of smaakverlies?
Bent U in (thuis)isolatie of thuisquarantaine (of zou U dat moeten zijn volgens de GGD of de quarantainecheck)?

Indien U bovenstaande vragen met nee beantwoord heeft, kunt U verder gaan met de vragenlijst.

Heeft U een of meer van de vragen met ja beantwoord, dan valt U in risicogroep B. Voor spoedzorg, te weten bloeding/nabloeding na een behandeling, acute heftige pijn, gecompiceerde kroonfracturen met pulpa expositie, mogelijk levensbedreigende ontstekingen en trauma’s, waar repositie of replantatie noodzakelijk is,  verwijzen wij U naar een geschikte tandarts. Alle andere klachten dienen te wachten tot U tot risicogroep A hoort.

Bent U verder gezond EN voelt U zich momenteel gezond?

Indien U alleen deze vraag met ja beantwoord heeft, kunt U gewoon een afspraak plannen. Er gelden wel bijzondere aanpassingen, zoals hieronder beschreven.
Heeft U de laatste vraag met nee beantwoord, dan is mondzorg mogelijk na verdere anamnese en risicoinschatting door een mondzorgprofessional in samenspraak met de patient .


KINDEREN TOT 12 JAAR


Kinderen tot 12 jaar, die niet getest zijn, mogen de tandarts bezoeken, als zij de afgelopen 24 uur volledig klachtenvrij zijn. Bij aanhoudende milde klachten mogen zij de tandarts vanaf 7 dagen na de start van de klachten bezoeken.Uw behandeling in coronatijd :

Kom bij Uw behandeling zoveel mogelijk alleen, zonder onnodige begeleiding.
Zodra U de praktijk betreed, verzoeken wij U Uw handen te desinfecteren. Er is een alcoholdispenser aanwezig.
Houdt vanzelfsprekend zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. In sommige gevallen moeten wij U verzoeken buiten te wachten. Wij verzoeken om uw begrip in deze.
Geef geen handen.

Helaas zijn diverse infectiemogelijkheden weggehaald : geen leesmap, geen folders, geen kinderspeelgoed e.d.

Ook worden er extra beschermingsmaatregelen genomen tegen infectie, zoals speciale afzuigapparatuur, mondmaskers en mondspoeling. De extra kosten hiervan zijn  niet inbegrepen in de normale prijzen, maar zullen momenteel niet aan U doorbelast worden, een en ander conform de regels van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

(c) Tandartsenpraktijk Kieskeurig - Dé Tandarts voor Breda