DISCLAIMERDisclaimer

Tandartsenpraktijk Kies Keurig BV (Hierna te noemen Kies Keurig BV) spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Kies Keurig BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden Kies Keurig BV en haar leveranciers geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kunnen Kies Keurig BV en haar leveranciers geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
Kies Keurig BV garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Kies Keurig BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Bij Kies Keurig BV helpen we graag iedereen op een prettige manier. Daarom hebben we ook als huisregel dat we respectvol met elkaar omgaan. Mocht u deze huisregel onzorgvuldig naleven, dan spreken we u hierop aan om samen te komen tot een prettige manier van communiceren. Lukt dit niet? Dan kiezen we een andere oplossing door:
Het gesprek met u te stoppen en het op een later moment opnieuw te proberen
U te verzoeken ons gebouw te verlaten
U schriftelijk te waarschuwen
U de toegang te ontzeggen tot ons gebouw voor een bepaalde periode
In het uiterste geval (tijdelijk) onze dienstverlening aan u te stoppen
Aangifte te doen bij de politie als u ons bedreigt, geweld gebruikt of bij het ontstaan van materiële schade


(c) Tandartsenpraktijk Kieskeurig - Dé Tandarts voor Breda