KINDEREN EN GEWOON-GAAF

Kinderen worden bij ons in de praktijk behandeld volgens de zgn. Gewoon-Gaaf methode. Dit is een behandelplan, ontwikkeld door het Ivoren Kruis, waarbij de caviteiten bij kinderen met 70% verminderen.

DOWNLOAD HIER UW KLEURPLAAT VOOR DE OPEN DAG

Gewoon Gaaf

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!

Uit recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden.
Doe ook mee met Gewoon Gaaf! (voor meer info: zie knop onderaan deze pagina)

Kindertandarts Breda

Eventuele problemen worden op tijd gesignaleerd en aangepakt.
Door middel van de poetsinstructie die u van de tandarts en/of preventieassistente krijgt, kan het melkgebit al vanaf het eerste tandje goed verzorgd worden.
Wennen aan de tandartsstoel, de tandarts en de witte jassen. Dit om tandartsangst te voorkomen.

Het is erg belangrijk dat u met uw kind op tijd naar de tandarts gaat. Tandartsenpraktijk Kieskeurig adviseert om uw kind vanaf de doorbraak van de eerste tand (6 tot 12 maanden) mee te nemen voor een controle. We proberen de ouders te ondersteunen bij de gebitsverzorging van de kinderen. Indien nodig zullen wij U vaker uitnodigen in onze praktijk.

Kindvriendelijkheid bij Kies Keurig Breda

Kindvriendelijkheid staat bij onze praktijk centraal. Het is een belangrijk aspect van Tandartsenpraktijk Kieskeurig. Want angst voor de tandarts ontstaat vaak al in de jonge jaren van een kinderleven. En dat is nou juist iets wat voorkomen moet worden vinden wij.

Ook hebben we een speciale kinderkamer ingericht, waarin de preventie-assistente ( onze tandenfee) haar werkzaamheden verricht.

Hoe gaat de tandarts/tandenfee te werk?

Het vertrouwen winnen van uw kind staat bij Tandartsenpraktijk Kies Keurig BV centraal. Wij laten kinderen stapsgewijs aan de tandheelkundige behandeling wennen. De kinderen worden gemonitord door de tandarts en er worden duidelijke afspraken gemaakt. Indien nodig wordt er een goed beeld geschetst van de volgende behandeling.

Ervaar het zelf en maak een eerste afspraak bij  Tandartsenpraktijk Kieskeurig.


Afspraak makenMeer info Gewoon-Gaaf
https://www.tandartsenpraktijk-kieskeurig.nl/wp-content/uploads/2015/11/diensten-restauratie-320x200.jpg

https://www.tandartsenpraktijk-kieskeurig.nl/wp-content/uploads/2015/11/diensten-angst-320x200.jpg

https://www.tandartsenpraktijk-kieskeurig.nl/wp-content/uploads/2015/11/diensten-cosmetisch-320x200.jpg

https://www.tandartsenpraktijk-kieskeurig.nl/wp-content/uploads/2015/11/diensten-implantaten-320x200.jpg

(c) Tandartsenpraktijk Kieskeurig - Dé Tandarts voor Breda