Alleen buiten onze openingsuren

Bij acute pijn of andere spoedgevallen

Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens de openingstijden van onze praktijk belt U naar 076-8891910.
Buiten onze reguliere openingstijden en in niet geopende dagen tijdens het weekeinde werken wij voor spoedgevallen samen met Dental365 Spoed Tandartsen Breda.
Indien U niet kunt wachten tot de volgende werkdag kunt U zich wenden tot Dental365 Breda via telefoonnummer 085-0189465.


Pijnklachten en Spoedgevallen

Buiten onze reguliere openingstijden en in het weekend (zaterdag en zondag)
werken wij voor spoeddienst samen met Dental365 Spoed Tandartsen Breda. Voor
alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende
werkdag kunt u zich wenden tot Dental365 Breda op tel:

085 – 018 9465

Dental365 Spoed Tandarts Breda
Adres : Stadionstraat 11, 4815 NC Breda (Wij zijn gevestigd in hetzelfde gebouw als Clinias-Omnident.)
Telefoon: 085 – 018 9465

Dental365 heeft naast de vestiging in Breda, ook vestigingen in Rotterdam,
Dordrecht, Gouda, Den Haag, Amsterdam, Ede en Deventer. Mocht een andere
locatie u op dat moment beter uitkomen, dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur
aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u kijken welke locatie voor
u de meest geschikte is.

Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken
op hun website: Dental365.nl. Via de button hierboven komt U op hun web-site.

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar
Dental365 Spoed Tandarts Breda;
Wat mee te nemen:
 Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt
maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te
kunnen plannen.
 U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een
geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te
voldoen middels pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.Kosten en vergoedingen:
De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een
reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa
(Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.

Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-,
weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u
belt.

U ontvangt altijd een nota van Dental365.

Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf
declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit
uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.

Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de
kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer
indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit
de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:
Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien.
Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor
eventuele vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd
terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts,
dan zal Dental365 u verder informeren.
Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en
per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het
anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak
gaat, online in te vullen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet u dan
niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de
gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de
eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.
Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een
richttijd is! Dental365 Breda is géén reguliere tandartspraktijk maar een
spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd
getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te
maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit
ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren.
Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan
het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval
van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.


CONTACTGEGEVENS DENTAL365 BREDA


085-0189465

www.dental365.nl

(c) Tandartsenpraktijk Kieskeurig - Dé Tandarts voor Breda